Как се управлява достъпът на потребителите в системата?

Лесно и удобно издаване на онлайн фактуриПАСОСС е-Фактуриране, като уеб-базирана онлайн система за електронни фактури, осигурява възможност за работа на множество потребители, от множество работни места, от името на множество фирми. За да има ред и по-малко грешки в работата, всеки потребител получава права за достъп, съответстващи на неговото реално участие в процеса. В тази система за електронно фактуриране има три групи потребители, които покриват обичайните изисквания за работа в един акаунт.

Обикновен потребител:

 • Вижда и може да редактира само своите фактури;
 • Има достъп до справки само по документите, издадени от него.
 • Може да редактира само своите лични данни;
 • Има достъп и права за редакция на списъците Клиенти, Продукти и Услуги;
 • Не може да редактира автоматично генерирания номер на електронния документ;
 • Няма права да променя фирмените настройки;
 • Няма достъп до експорт/импорт на данни;
 • Не може да добавя нов потребител, нито да редактира личните данни на друг потребител.

Потребител с ограничени права:

 • Вижда само своите фактури;
 • Може да редактира само последната издадена от него фактура;
 • Има достъп до справки само по документите, издадени от него.
 • Има достъп до списъците Клиенти, Продукти и Услуги, може да избира съществуващи и да добавя нови редове в тях;
 • Може да редактира само своите лични данни;
 • Няма права да редактира и/или изтрива редове от списъците Клиенти, Продукти и Услуги;
 • Не може да редактира автоматично генерирания номер;
 • Няма права да променя фирмените настройки;
 • Няма достъп до експорт/импорт на данни;
 • Не може да добавя нов потребител, нито да редактира личните данни на друг потребител.

Супер потребител:

 • Има пълни права да променя всички данни;
 • Има достъп до документите, създадени от всички потребители;
 • Може да редактира автоматично генерираният  номер на документ;
 • Може да генерира справки по всички фактури;
 • Може да създава и управлява потребители.

Фирмен администратор

Това допълнително право може бъде разрешено от супер потребител на всеки потребител в системата, но то ще сработи реално само при многофирмена версия на ползване.

Още при Регистрация в системата за онлайн електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране, потребителят получава права на “супер потребител“. По същество това е роля на фирмен администратор. Той може да създава, изтрива и управлява всички останали потребители, включително други “супер потребители” (които получават същите права). Негова е грижата за дефиниране на правилата за работа, чрез управление на всички настройки, и отстраняване на неточности, което налага супер потребителят да познава системата отлично и във всеки отделен случай  да е напълно наясно какво точно прави.

Извън описаните по-горе функции остава администраторът на https://e-fakturirane.com, който се грижи за нормалната работа на системата, ежедневния архив на базата данни и възстановяване след евентуален срив.