Поддръжка

е-Фактуриране сервиз и поддръжкаСистемата за онлайн електронни документи ПАСОСС е-Фактуриране се поддържа от екип на фирма ЗЕН Електроникс. Той администрира достъпа на потребителите и нормална функционалност на програмата. Осигурява ежедневен архив на базата данни, годен за възстановяване на системата при срив поради неочаквани обстоятелства. Помага на супер потребител при необходимост за отстраняване на специфични грешки в издадените онлайн електронни документи. Грижи се за обновяване на системата и актуализация на версията.

Ако имате въпрос, проблем, предложение, свързани с ПАСОСС е-Фактуриране, можете да се свържете с нас по един от следните начини:

е-mail: support@pasoss.com  [изпрати]

 

телефони:
  02 866 9551
  02 962 2525