Предимства на онлайн ПАСОСС е-Фактуриране

Онлайн фактури в интернетВ информационния свят, в който живеем, работата с електронни документи ще заема все по-съществено място. Фактурата е основен първичен счетоводен документ, затова издаването на електронни фактури е едно от първите предизвикателства, които IT бизнесът прие. Освен необходимост, ползването на web-базираната системата ПАСОСС е-Фактуриране за онлайн електронни фактури, носи и редица предимства, например:

 • издавате фактури извън вашия офис, по всяко време, където и да се намирате – от всеки компютър, свързан с Интернет и без инсталация на допълнителен софтуер;
 • осигурявате възможност за работа на служители от всички офиси едновременно, като данните се съхраняват на едно място, в обща база данни;
 • настройвате индивидуално правата за работа на всеки служител, според реалната му роля в съответния бизнес процес;
 • ограничавате, ако се налага, достъпа на всеки потребител само до фактурите, издадени от него;
 • изпращате издадените фактури на получателя незабавно по електронна поща;
 • с една регистрация фактурирате от името на няколко фирми (многофирмен режим на работа);
 • подписвате надеждно желан електронен документ с електронен подпис (КЕП);
 • можете да ползвате собствени уникални фирмени бланки за електрони документи;
 • ако използвате стандартната бланка, можете да отпечатате собствено лого върху издадената електронна фактура.
 • генерирате автоматично електронна фактура оригинал от вече издадена  електронна проформа-фактура.
 • издавате кредитно или дебитно известие от електронна фактура.
 • създавате Приемо-предавателен протокол и/или Сметка;
 • автоматизирате напълно рутинното издаване на периодични фактури (на един и същ получател, за една и съща доставка, с една и съща стойност);
 • бързо намирате електронен документ по критерии за търсене;
 • осчетоводявате автоматично издадените електронни документи, чрез междинен файл за  експорт на данни, от който получавате готови счетоводни статии и дневник на продажбите;
 • по всяко време имате на разположение бързи и ясни справки;
 • използвате данните от ПАСОСС е-Фактуриране за статистика и изграждане на персонализирано отношение към клиенти.;
 • имате на разположение 5 различни ценови листи;
 • управлявате отстъпка върху всеки артикул и отстъпка върху цялата фактура.
 • дефинирате различен процент ДДС за всеки артикул;
 • имате възможност за персонализиране на ценовата листа за всеки клиент;
 • ползвате безплатна програма за електронни фактури при положение, че издавате до 20 документа годишно;
 • поръчвате и получавате от нас допълнителен модул за конкретни ваши нужди – ако имате бизнес процес, който желаете да интегрирате към ПАСОСС е-Фактуриране, ние ще ви помогнем в това.

За да се запознаете с пълната функционалност на системата за онлайн електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране, трябва да се регистрирате. Регистрацията е безплатна и всеки новорегистриран потребител получава абонаментен план FREE за ползване на програмата – един потребител, в една фирма и 20 безплатни официални електронни фактури.