Абонаменти, условия, плащане

Онлайн електронна фактура - абонаментиПолзването на системата за онлайн електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране се заплаща на месечен абонамент. Минималният период е 2 месеца, но потребителят сам избира на колко месеца ще извършва плащане. При предплащане на една година (12 месеца) или повече, от общата крайна сума се отчислява 10% отстъпка.

Конкретните условия са структурирани в пет основни абонаментни плана, в които е дефинирано следното:

 • брой потребители в системата;
 • брой фирми, от чието име могат да се издават фактури;
 • годишен лимит фактури за издаване;
 • включени допълнителни функции: подписване с електронен подпис; шаблони и периодични фактури; добавяне на собствена уникална бланка на фактура; двуезична/двувалутна фактура; приемо-предавателен протокол; бланка-сметка;
 • автоматична актуализация;
 • цена (месечен абонамент).

Сравнение на условията
за стандартните абонаментни планове за ПАСОСС е-Фактуриране

Отбелязаните допълнителни функции за включени стандартно в съответния абонаментен план и потребителят има възможност да ги ползва по желание, без да заплаща допълнително. Към всеки абонаментен план могат да бъдат добавени допълнителни функции по желание, като цената на всяка от тях се добавя към месечния абонамент.

Всеки регистриран в системата потребител получава автоматично абонаментен план Free. Това означава, че до 20 фактури годишно ПАСОСС е-Фактуриране се ползва безплатно, т.е. това е безплатна програма за онлайн електронно фактуриране.

условия Free Mini Standart Extra Vip
цена [лв] за 1 месец  0,00 6,50 10,50 17,50 28,00
брой потребители  1  2 4  10  10
брой фирми 1 1 2 3 5
лимит за издадени фактури 20/год няма няма няма  няма
автоматична актуализация да да да да да
собствена бланка  -  - - да да
подписване с КЕП - - - - да
шаблони и периодични фактури - - - - да

Описаните абонаментни планове са базови и най-често прилагани. Към всеки от тях могат да се добавят допълнително потребители, фирми или функции. По желание на клиента, може да бъде дефиниран персонален абонаментен план, с уникални условия.

За да дадем възможност на потребителите да опитат пълната функционалност на системата за онлайн електронни документи ПАСОСС е-Фактуриране, към всеки базов абонаментен план са включени безплатно следните допълнителни възможности:

 • 5 броя двуезични/двувалутни фактури;
 • 3 броя шаблони и периодични фактури;
 • подписване на 5 броя електронни документи с КЕП;
 • 5 броя приемо-предавателни протоколи;
 • 5 броя бланки-сметки.

→ Към описание на Калкулатор ценообразуване

→ Към Калкулатор ценообразуване