Мога ли да издавам фактури за няколко фирми с една регистрация?

Онлайн електронни фактури - многофирмена версияДа, системата за електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране позволява многофирмена работа, т.е. всеки потребител в профила си може да превключва вътрешно и да работи (да издава фактури) от името на повече от една фирма. Преминаването от една фирма в друга става лесно и бързо. В същото време системата съхранява информацията за всяка фирма отделно и независимо. При многофирмен вариант на програмата и работа с нея на повече от един потребител, правата на достъп на всеки потребител могат да бъде ограничени до една или няколко фирми от общия списък. Това, от една страна, предпазва от грешки и, от друга страна, е в полза на фирмената тайна.

Абонаментните планове FREE и MINI нямат възможност за многофирмена работа, затова – изберете подходящ абонаментен план.