Колко потребители могат да работят едновременно в системата?

Онлайн електронни фактури, права на потребителиТеоретично, в ПАСОСС е-Фактуриране, като онлайн система за електронни документи, могат да работят едновременно неограничен брой потребители, но практически максималният брой на потребителите в една регистрация се определя от избрания абонаментен план за ползване на програмата.

Потребителите в системата имат различни права, които съответстват на тяхното реално  участие в конкретен бизнес процес.