Представяне на ПАСОСС e-Фактуриране

WEB приложение за онлайн електронни фактуриСистемата за онлайн електронни фактури ПАСОСС e-Фактуриране е WEB базирано приложение от пакет Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност на Складовото Стопанство (ПАСОСС) на ЗЕН Електроникс. Разработена е със съвременни средства и технологии в програмна среда ACCREDO АРЕС®. Осигурява възможност за издаване на фактури и други електронни документи от всеки компютър, свързан  в Интернет. Притежава характерният за всички продукти от пакет ПАСОСС изчистен интерфейс с опростена и ясна навигация, който осигурява лека и ефективна работа. Издадените в ПАСОСС e-Фактуриране онлайн електронни документи се осчетоводяват напълно автоматично в ПАСОСС-Счетоводство с помощта на Генератор на счетоводни статии.

Предимствата на работата с ПАСОСС е-Фактуриране:

  • До издаването на 20 електронни документа на година (12 месеца назад), ползвате системата напълно безплатно.
  • Издавате фактури извън вашия офис, по всяко време, където и да се намирате, лесно и бързо, без да е необходимо да инсталирате какъвто и да било софтуер.
  • Изпращате незабавно издаденият електронен документ на получателя по e-mail.
  • Ползвате уникални фирмени бланки.
  • Подписвате издаденият електронен документ с Квалифициран Електронен подпис (КЕП), което прави неговата истинност безспорна.
  • По всяко време разполагате с бързи и удобни справки.

И още предимства →

 

В какъв формат са електронните фактури, създавани чрез ПАСОСС е-Фактуриране?

Електронните фактури (всички електронни документи), създавани чрез системата за електронно фактуриране ПАСОСС е-Фактуриране, представляват файлове във формат PDF. Форматът PDF (Portable Document Format) е най-популярният преносим файлов формат за обмен на документи. Създаден е от Adobe Systems® през 1993 г. и … Има още

Необходимо ли е изтегляне и инсталиране на някакъв софтуер за да работи ПАСОСС е-Фактуриране?

Не, за да създавате, обработвате и изпращате електронни фактури и другите електронни документи в ПАСОСС е-Фактуриране не е необходимо да изтегляте и инсталирате на компютъра си никакви модули или части от нея, нито друг допълнителен софтуер. ПАСОСС е-Фактуриране е 100% web базирана система за … Има още

Колко потребители могат да работят едновременно в системата?

Теоретично, в ПАСОСС е-Фактуриране, като онлайн система за електронни документи, могат да работят едновременно неограничен брой потребители, но практически максималният брой на потребителите в една регистрация се определя от избрания абонаментен план за ползване на програмата. Потребителите в системата имат различни права, … Има още

Необходимо ли е специално обучение за работа с онлайн система за електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране?

Не, не е нужно нищо повече от нормални компютърни умения. Интерфейсът на онлайн система за електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране е изчистен, с опростена и ясна навигация до отделните секции. Информацията в профилите (акаунтите) е прегледно подредена. Разработени са улесняващи функции за … Има още

Как клиентът получава своята електронна фактура?

Съгласно чл. 114, ал. 6 на Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път. След като създадете и запазите електронен документ (фактура или друг) можете веднага, директно от … Има още

Как се управлява достъпът на потребителите в системата?

ПАСОСС е-Фактуриране, като уеб-базирана онлайн система за електронни фактури, осигурява възможност за работа на множество потребители, от множество работни места, от името на множество фирми. За да има ред и по-малко грешки в работата, всеки потребител получава права за достъп, съответстващи … Има още

Как се подписва издадената електронна фактура или друг електронен документ?

Подписването на електронни документи е интересна тема. Самото понятие „електронен документ” интуитивно подсказва, че той най-вероятно изисква и електронен подпис. Да, в системата ПАСОСС е-Фактуриране е предвидена възможност за онлайн подписване от издателя на електронния документ с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като удобен … Има още

Мога ли да издавам фактури за няколко фирми с една регистрация?

Да, системата за електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране позволява многофирмена работа, т.е. всеки потребител в профила си може да превключва вътрешно и да работи (да издава фактури) от името на повече от една фирма. Преминаването от една фирма в друга става лесно … Има още

Мога ли да издам електронна фактура в лева и евро едновременно?

Да. В бизнес практиката при вътрешнообщностни сделки, когато получателят е лице извън страната и от Европейския съюз,  системата за онлайн фактуриране ПАСОСС е-Фактуриране дава възможност да бъде генериран електронен документ, в който всички стойности са в лева (BGN) и евро … Има още

Мога ли да автоматизирам издаването на периодични електронни фактури с една и съща стойност?

Да, за случаите, в които периодично се налага издаването на фактури за регулярни плащания – на един и същи клиент, с една и съща стойност, например, месечен наем или абонамент, системата за онлайн фактуриране ПАСОСС е-Фактуриране предоставя възможност за пълна автоматизация на процеса. … Има още