Цени и абонаменти

Тази форма може да бъде ползвана както за проверка на цените при различни условия на ползване на ПАСОСС е-Фактуриране, така и за генериране на проформа-фактура за конкретно плащане на избран абонаментен план. Попълнете коректно нужните данни, за да разчитате на верен резултат.

Калкулаторът работи с нетни цени без ДДС. На регистрираните лица ДДС се начислява по-късно, в издадената електронна фактура.

Минималният период за плащане е 2 месеца, затова по-кратък не може да бъде избран. Отстъпка 10% получавате при предплащане на годишен абонамент (12 месеца) или по-дълъг.

За разплащане по банков път може да бъде избрана една от следните възможности:

 • онлайн чрез e-Pay.bg – незабавно, през готова форма, само за регистрирани потребители на системата електронно разплащане;
 • с платежно нареждане – потребителят получава готова попълнена бланка за нареждане на банков превод;
 • с вносна бележка – потребителят получава готова попълнена бланка за внасяне на сумата по наша банкова сметка.

Не приемаме плащане в брой.

След получаване на плащането, издадената от ПАСОСС е-Фактуриране електронна фактура оригинал очаквайте на посочения e-mail.


Калкулатор ценообразуване

Фирма регистрирана по ДДС
Фирма БЕЗ регистрация по ДДС / Частно лице
От До
Период:
Вид абонамент * Период: бр. месеци Цена за един месец Стойност
От До
1 01

MINI

 • 2 потребители
 • Фактуриране на 1 фирмa
 • Без ограничение на издадените фактури
 • Автоматична актуализация
м. 9.80 0 20 30 111
2 02

STANDARD

 • 4 потребители
 • Фактуриране на 2 фирми
 • Без ограничение на издадените фактури
 • Автоматична актуализация
м. 15.80 0 20 32 111
3 03

EXTRA

 • 10 потребители
 • Фактуриране на 3 фирми
 • Добавяне на Ваша бланка на фактура по желание - безплатно
 • Без ограничение на издадените фактури
 • Автоматична актуализация
м. 26.30 0 20 31 111
4 04

VIP

 • 10 потребители
 • Фактуриране на 5 фирми
 • Подписване с електронен подпис
 • Шаблони и периодични фактури
 • Добавяне на Ваша бланка на фактура по желание - безплатно
 • Без ограничение на издадените фактури
 • Автоматична актуализация
м. 42.00 0 20 35 111
Допълнителна функционалност ** Брой Период: бр. месеци Цена за един месец Стойност
От До
5 05

Допълнителен потребител

м. 4.00 0 20 68 111
6 06

Допълнителна фирма

м. 7.00 0 20 68 111
7 07

Подписване на документите с електронен подпис

м. 5.00 0 20 68 111
8 08

Шаблони и периодични фактури

м. 5.00 0 20 68 111
9 09

Двуезична двувалутна фактура(проформа)

м. 6.00 0 20 68 111
10 10

Приемо-предавателен протокол

м. 7.00 0 20 68 111
11 11

Бланка - Сметка

м. 7.00 0 20 68 111
12 12

Отбелязване на плащания по фактура

м. 6.00 0 20 68 111