Мога ли да издам електронна фактура в лева и евро едновременно?

Електронна фактура в евро и леваДа. В бизнес практиката при вътрешнообщностни сделки, когато получателят е лице извън страната и от Европейския съюз,  системата за онлайн фактуриране ПАСОСС е-Фактуриране дава възможност да бъде генериран електронен документ, в който всички стойности са в лева (BGN) и евро (EUR), т.е. двувалутен електронен документ. Обменният курс между двете валути, по който се извършва изчисленията, е централният курс (фиксинг) BGN/EUR на БНБ, който в условията на валутен борд е постоянен - 1,95589844 лева за 1 евро.

Нормално подобен документ е добре да бъде описан на два езика, затова ПАСОСС е-Фактуриране дава възможност да генерирате двуезичен електронен документ. Това е безспорно удобство и за двете страни.