Как клиентът получава своята електронна фактура?

Електронна фактура по e-majlСъгласно чл. 114, ал. 6 на Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път. След като създадете и запазите електронен документ (фактура или друг) можете веднага, директно от вашия профил в ПАСОСС е-Фактуриране, да го изпратите по е-mail на фирмата-получател. Електронното писмо съдържа текст и, като прикачен файл, фактурата във формат pdf. За текст на съобщението системата предлага автоматично два шаблона – на български и на английски, които могат да бъдат включени заедно (в едно писмо) или всеки от тях поотделно. Можете да редактирате тези шаблони. Освен това текстовото поле за всяко писмо е достъпно за редакция за случаите, в които искате да въведете нов (изцяло или частично) специфичен текст за точно определен документ.