Мога ли да автоматизирам издаването на периодични електронни фактури с една и съща стойност?

Периодични електронни фактури onlineДа, за случаите, в които периодично се налага издаването на фактури за регулярни плащания – на един и същи клиент, с една и съща стойност, например, месечен наем или абонамент, системата за онлайн фактуриране ПАСОСС е-Фактуриране предоставя възможност за пълна автоматизация на процеса. Функцията се нарича Периодична фактура и е базирана върху шаблони. Всяка фактура може да бъде записана като шаблон, а след това от него се дефинира периодична фактура.

Създаването на периодична фактура от шаблон изисква настройка на няколко важни параметъра. Периодичността може да е ежемесечно, на няколко месеца или годишно, а периодът на издаване се дефинира по един от следните два начина: стартова дата и крайна дата или стартова дата и брой фактури.

По всяко време ПАСОСС е-Фактуриране показва актуален списък на всички чакащи периодични документи, които имат падеж. Предвидена е възможност за напомнящо съобщение по e-mail. Издаването на документа се финализира с натискане на един бутон за потвърждение на операцията.