В какъв формат са електронните фактури, създавани чрез ПАСОСС е-Фактуриране?

Електронните фактури (всички електронни документи), създавани чрез системата за електронно фактуриране ПАСОСС е-Фактуриране, представляват файлове във формат PDF.

Лого на Adobe_Reader, формат PDFФорматът PDF (Portable Document Format) е най-популярният преносим файлов формат за обмен на документи. Създаден е от Adobe Systems® през 1993 г. и осигурява представяне на документи по начин, независим от хардуера, операционната система и конкретния приложен софтуер. Файловете с разширение .pdf са с фиксирано съдържание и пълно двумерно (с вградени тримерни елементи при Acrobat 3D)  описание на документа, в което се включват шрифтове (текст) и изображения (двумерни векторни и растерни графики). Текстовото и графичното съдържание на PDF файловете е трудно да бъде променяно или копирано. Когато се отпечатва върху хартия, съдържанието на pdf файла запазва форматирането си и изглежда по същият начин, както се визуализира в електронния си формат на дисплея.

От 1 юли 2008 г. PDF престава да бъде частна собственост и официално е представен като отворен стандарт от Международната организация по стандартизация под номер ISO 32000-1:2008. По тази причина съществуват редица безплатни за ползване приложения, които позволяват преглед, въвеждане на бележки и отпечатване на pdf-файлове.