Управление на достъпа, многофирмена версия

Онлайн фактуриране - многофирмен режимВ случай, че желаете да издавате фактури от името повече от едно лице, онлайн система за електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране осигурява многофирмена версия за ползване, при която можете да направите това от една регистрация. Достатъчно е да изберете подходящ абонаментен план за ползване. [>>]

Във всички случаи, независимо от планът на ползване, фирменият администратор (супер потребител) запазва правата за контрол на достъпа, който позволява да бъдат дефинирани различни права на отделните потребители, в съответствие с тяхното реално участие в съответния бизнес процес. [>>]