Добавяне на допълнителни функционалности

За разплащане по банков път може да бъде избрана една от следните възможности:

  • онлайн чрез e-Pay.bg - незабавно, през готова форма, само за регистрирани потребители на системата електронно разплащане;
  • с платежно нареждане - потребителят получава готова попълнена бланка за нареждане на банков превод;
  • с вносна бележка - потребителят получава готова попълнена бланка за внасяне на сумата по наша банкова сметка.

Не приемаме плащане в брой.

След получаване на плащането, издадената от ПАСОСС е-Фактуриране електронна фактура оригинал очаквайте на посочения e-mail.